Hướng Dẫn Cách Ep Wing 1 Và 2 MU Season2.0

17:03 8 Tháng Bảy, 2020

Cách ép Wing cấp 1
1/ Tạo vũ khí chaos

– Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn ” Tạo vũ khí Chaos “.
– Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
+ 1 hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là 4 ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % ).– Tỉ lệ tối đa : 100%.

– Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí chao ( DW DK Elf ). Nếu thất bại thì tất cả nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ.

2/ Tạo Cánh cấp 1

– Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn ” Kết hợp bình thường “.

– Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
+ 1 vũ khí Chaos +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
+ 1 hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là 4 ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % ).

– Tỉ lệ tối đa : 100%.

– Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DW DK Elf ). Nếu thất bại thì tất cả nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ.

 

 

 

 

Cách ép Wing cấp 2

1/ Tạo cánh cấp 2 cho DW, DK, Elf, MG

– Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn ” Kết hợp bình thường “.
– Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
+ 1 Cánh cấp 1.
+ 1 Lông Vũ.
+ 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % ).– Tỉ lệ tối đa : 90%.

– Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh ( DW DK Elf MG ). Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.

 

 

2/ Tạo áo choàng cho Darklord

– Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn ” Kết hợp bình thường “.

– Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
+ 1 Cánh cấp 1.
+ 1 Huy hiệu hoàng tộc.
+ 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % ).

– Tỉ lệ tối đa : 90%.

– Khi thành công sẽ đc áo choàng DL. Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.