Tổng Hợp Các Lệnh Cơ Bản Tại MU Việt Nam Xưa

19:52 8 Tháng Bảy, 2020

Tổng hợp các lệnh cơ bản trong Muss2

Các lệnh thường gặp trong MU

/pkclear: Rửa tội
/str điểm: Tăng điểm sức mạnh .
/ene điểm: Tăng điểm năng lượng .
/agi điểm: Tăng điểm nhanh nhẹn .
/vit điểm: Tăng điểm sức sống ( thể lực ).
/cmd điểm: Tăng điểm mệnh lệnh của Chúa Tể ( Darklord ) .
/Post nội dung: Chat toàn Server .
/Request on ( off ) : bật tắt chức năng nhận lệnh từ người khác .


Lệnh biểu hiện cảm xúc
/hustle – lệnh này mắc cười lắm
/Dance – nhảy nhót
Respect <—- Quỳ xuống cầu xin hơi mắc mặt á nha
^_^,haha <—- Cười hahaha cái này còn vài cách nữa
Good,Wow <—- 1 trong 2 từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp
Rush <— tư thế tấn công
Sir <—– tư thế cháo đại ca hehehehe
Win <—- Giơ tay chiến thắng hì !
Go go go <— Tấn công
Hello <— Chào
Bye bye <—Tạm biệt
Haha <—Cười
<—Gãi đầu