Làm nhiệm vụ cấp I – II

20:02 8 Tháng Bảy, 2020

Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Thăng Cấp 1 – 2 – 3

Nhiệm Vụ 1:


Giai đoạn 1:
 Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina
Quyển Sách Đế Vương

Các bạn có thể mua vật phẩm tại Quầy Bar Lorencia

Giai đoạn 2: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

Chiến binh: Thanh gươm gãy
Phù thủy: Linh hồn phù thủy
Tiên nữ: Nước mắt tiên nữ
Thuật sĩ: Con mắt Abyss
Các bạn có thể mua vật phẩm tại Quầy Bar Lorencia

Nhiệm vụ 2: (Nhiệm vụ 220)

 

 


NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại ( Lorencia139,87 ), ( Devias 198,147), ( Noria 170,88), ( Atlans 18,25 )

Giai đoạn 1: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon

Giai đoạn 2: (chỉ dành cho Kỵ Sĩ) Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon
Các bạn có thể mua các vật phẩm trên tại Bar Lorencia

 

 

Chúc các bạn hoàn thành nhiệm vụ thành công .