Tính Năng Cửa Hàng Gcent

22:01 12 Tháng Bảy, 2020

Video hướng dẫn mở của hàng Gcent, giúp người chơi buôn bán trang bị trực tiếp bằng tiền Game.

Lưu ý:
– Sau khi mua hàng, Gcent trừ trực tiếp tại Web.
– Phân biệt Gcent và Wcoin để tránh nhầm lẫn.