VUA TPOINT ĐỢT 2

12:16 9 Tháng Tám, 2020

Vua TPOINT

? Thời gian khai mở: Chia làm 3 giai đoạn:
? Nội dung: 3 Nhân Vật có số TPOINT cao nhất tại BXH TPOINT sẽ nhận giải.

Giai đoạn 1: TPOINT tối thiểu >= 500 điểm (Kết Thúc)
Từ 12:00 đến 23:00 ngày 12/8/2020 (event bắt đầu – kết thúc trong 1 ngày).
? Phần thưởng:

TOP Giải thưởng
1 30 Ngọc Tâm Linh
30 Ngọc Ước Nguyện
2 20 Ngọc Tâm Linh
20 Ngọc Ước Nguyện
3 10 Ngọc Tâm Linh
10 Ngọc Ước Nguyện


Giai đoạn 2: TPOINT tối thiểu >= 550 điểm
Từ 0:00 đến 23:00 ngày 14/8/2020 (event bắt đầu – kết thúc trong 1 ngày).
? Phần thưởng:

TOP Giải thưởng
1 Hộp Quà Xanh Lá ( Hộp Rồng ) x1
Hộp Quà Xanh Dương x5
2 Hộp Quà Xanh Lá ( Hộp Rồng ) x1
Hộp Quà Xanh Dương x3
3 Hộp Quà Xanh Lá ( Hộp Rồng ) x1
Box of Kundun 5 x5


Gia
i đoạn 2: TPOINT tối thiểu >= 600 điểm
Từ 0:00 đến 23:00 ngày 16/8/2020 (event bắt đầu – kết thúc trong 1 ngày).
? Phần thưởng:

TOP Giải thưởng
1 Hộp Quà Xanh Lá ( Hộp Rồng ) x1
Hộp Quà Đỏ x5
2 Hộp Quà Xanh Lá ( Hộp Rồng ) x1
Hộp Quà Đỏ x3
3 Hộp Quà Xanh Lá ( Hộp Rồng ) x1
Box of Kundun 5 x5

1. Hướng dẫn tham gia:

 • Điều kiện: Bắt buộc Max Reset ngày. TPOINT tối thiểu >= 500 điểm
 • Đủ lerver yêu cầu tại TPOINT sẽ có thể thực hiện đổi TPOINT.
 • Đổi nhân vật và thoát game.
 • Truy cập web mục: Nhân vậtTPOINT nhân vật
 • Ấn Thực hiện đua top TPOINT.
 • Sau khi thực hiện nhật vật sẽ trở về 10LV, tiếp tục train để tiếp tục thực hiện đua top TPOINT.
 • Với mỗi lần ấn THỰC HIỆN sẽ cho 1 số điểm cố định.
 • Thực hiện đua top VIP sẽ được cao điểm hơn.
 • Mỗi lần thực hiện sẽ được cộng dồn điểm và tính điểm tại BXH TPOINT.

2. Lưu ý:

 • Phải là nhân vật ”max reset ngày” để có thể đua top.
 • Đúng 12:00 sự kiện khai mở.
 • Xét Top All.

Tin liên quan