Đấu Sĩ

16:05 1 Tháng Bảy, 2018

Có hầu hết các ưu điểm nổi bậc của Chiến binh và Phù thủy, có thể chiến đấu cận chiến lẫn sử dụng phép.

Cấp độ khởi tạo : 220

Tin liên quan