ĐỂ THAM GIA TRÒ CHƠI ĐƯỢC THUẬN TIỆN, BẠN CÓ THỂ CẦN CÀI CÁC PHẦN MỀM BÔ TRỢ SAU

 

 

Microsoft .NET Framework 4.0

 

 

Microsoft Visual C++ 2010 SP Redistributable Packgage

 

BẢN CÀI ĐẶT ĐẦY ĐỦ MU VIỆT NAM XƯA/ TIẾNG VIỆT (MUVIETNAM.2.0.exe) (NEW)

Bản cài đặt đầy đủ có âm thanh và các file cần thiết để chạy Game.

 

  • Tải 1 trong 2 máy chủ dưới đây
  • Ngày cập nhật: 09/07/2020
  • Dung lượng: 300 MBs

CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ:

Hãy đảm bảo rằng cấu hình của bạn đủ tốt hoặc đáp ứng được cấu hình tối thiểu của Game để trải nghiệm chơi Game được tuyệt nhất

 

 THÀNH PHẦN  YÊU CẦU
Hệ điều hành Windows XP trở lên
Vi xử lý Pentium 4 – 2.0 Ghz hoặc cao hơn
Bộ nhớ 1GB RAM hoặc cao hơn
Card Màn hình 3D graphics processo
DirectX  DirectX 9.0c or higher
Dung lượng 2GB hoặc cao hơn

 

 

 

Driver màn hình